20110603060.JPG    

 

Humi 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

亞當23.jpg    

 

Humi 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

 

很快

Humi 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

 

 

Humi 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

 大立牌合照.jpg    

Humi 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

 

311寶藍海.jpg 

Humi 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()

 

連日來,更明確點是個把個月來的猶豫,

Humi 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

 
也許我這個人真的很懶惰到不想來這兒動筆,

Humi 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()

「和尚,

Humi 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

 

Humi 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()